Δημοσίευση νέου Θέματος

ΥΠΕΝ: «Πράσινο» για φωτοβολταϊκό joint venture ΔΕΗ ΑΝ-MORE στην ΚοζάνηΑφορά έργο της εταιρείας Pivot Solar που ελέγχεται από τη ΔΕΗ ΑΝ, τον Όμιλο Motor Oil και την εταιρεία Cantreva

Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση μεγάλου φωτοβολταϊκού project της εταιρείας Pivot Solar άναψε το ΥΠΕΝ, μέσω του Δασαρχείου Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε από το Δασαρχείο η «πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) σε έκταση 2.109.441,41 τ.μ., στη θέση «Μαγούλα – Σταθμός Κοκκινοράχη», της Τ.Κ. Ανθοτόπου, του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, για την εταιρεία «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Α.Ε.».

Το ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, εντοπίζεται στο γεγονός ότι πρόκειται για…τριπλό joint venture μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, του βραχίονα ΑΠΕ του Ομίλου Motor Oil, δηλαδή της MORE και της εταιρείας Cantreva συμφερόντων της οικογένειας Μανωλόπουλου.
Τι προβλέπει η απόφαση του Δασαρχείου

Με την εν λόγω Πράξη το Δασαρχείο Κοζάνης ενημερώνει την Pivot Solar Α.Ε., ότι δύναται να επέμβει σε δασική έκταση, εμβαδού 2.109.441,41 τ.μ. επί της οποίας η επέμβαση εγκρίθηκε µε την ΑΕΠΟ του έργου.

Αναφορικά με την επέμβαση επί της έκτασης όπου θα χωροθετηθεί ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός, απαιτείται η καταβολή ανταλλάγματος χρήσης. Επιπλέον αναφέρεται ότι η εταιρεία, κατόπιν υποβολής σύνταξης μελέτης με δαπάνη της υποχρεούται στην αναδάσωση έκτασης εμβαδού 2.109.441,41 τ.μ., ή στην εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, ποσού δαπάνης ίσο με το κόστος αναδάσωσης.

Εναλλακτικά, δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμεί να προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια σχετική με την εκτέλεση των εργασιών αναδάσωσης ή δάσωσης, ή με άλλο δασοκομικό ή δασοτεχνικό έργο και επιθυμεί να καταβάλει το αντίτιμο της σχετικής δαπάνης προσαυξανόμενης κατά 30%, για την υλοποίηση της αναδάσωσης χωρίς να απαιτείται η σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Ειδικότερα ανάμεσα στους άλλους όρους προβλέπεται ότι προϋπόθεση για την ηλέκτριση / σύνδεση του σταθμού στην έκταση είναι η υποβολή εγκεκριμένης μελέτης αναδάσωσης ή δάσωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα για το σκοπό αυτό στην παράγραφο 8, του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει. Η αναδάσωση ή δάσωση αυτή θα πραγματοποιηθεί από την δικαιούχο της επέμβασης με δαπάνες της επί τη βάσει της ανωτέρω μελέτης, σε θέση που θα υποδειχθεί από το Δασαρχείο Κοζάνης και σε περίπτωση μη εξεύρεσης έκτασης προς αναδάσωση, με υποβολή εγκεκριμένης μελέτης και εκτέλεση δασοκομικών εργασιών ή ειδικών δασοτεχνικών έργων κόστους αντιστοίχου με το κόστος της δαπάνης αναδάσωσης ή δάσωσης, ποσού 1.547.442,96 ευρώ, που θα κατέβαλλε, οι θέσεις των οποίων σε κάθε περίπτωση θα υποδειχθούν από τη Δασική Υπηρεσία. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, ο δικαιούχος της επέμβασης δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμεί να προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια σχετική με την εκτέλεση των εργασιών αναδάσωσης ή δάσωσης, ή με άλλο δασοκομικό ή δασοτεχνικό έργο και επιθυμεί να καταβάλει το αντίτιμο της σχετικής δαπάνης προσαυξανόμενης κατά 30%, ήτοι 2.011.675,85 ευρώ, για την υλοποίηση της αναδάσωσης χωρίς να απαιτείται η σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Σημειώνεται ότι η έγκριση της επέμβασης στην έκταση χορηγείται για όσο ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Το προς υλοποίηση και υπό εγκατάσταση έργο βρίσκεται εντός της Τοπικής Κοινότητας Ανθοτόπου, του Δήμου Κοζάνης και η συνολική προς επέμβαση επιφάνεια αποτελεί δημόσια δασική έκταση.
Το ιστορικό του joint venture

Όπως είχε αποκαλύψει το newmoney τον Ιούνιο του 2022, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την Cantreva ΑΠΕ Α.Ε., συμφερόντων της οικογένειας Μανωλόπουλου για την κατασκευή φωτοβολταικών πάρκων ισχύος τουλάχιστον 1310 MW.

Αυτή η συμφωνία αφορούσε ειδικότερα απόκτηση από τη ΔΕΗ ΑΝ. ποσοστού 49% στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Cantreva, «Πίβοτ Σόλαρ», «Τειχίο» και «Μπαλιάγα», με το 51% να διατηρείται από την UNAGI («Ουνάγκι ΙΚΕ»), η οποία τότε ελεγχόταν από τους μετόχους της Cantreva. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όμιλος μέσω των τριών παραπάνω εταιρειών έχει συγκεντρώσει βεβαιώσεις παραγωγού για φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος άνω των 2,5 GW.

Έτσι, η «Πίβοτ Σόλαρ Α.Ε.», με το 49% να ελέγχεται πλέον από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, προωθεί την υλοποίηση των βεβαιώσεων παραγωγού που ελήφθησαν το 2021, για την υλοποίηση φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 965 MW στις κάτωθι περιοχές:

-50 MW στη θέση Ανθότοπος Κοζάνης

-60 MW στη θέση Θυμάρια-Συκιές της Κοζάνης

-150 MW στη θέση Άργιλος Κοζάνης

-220 MW στη θέση Νέα Νικόπολη Κοζάνης

-60 MW στη θέση Μαυροδένδρι Κοζάνης

-175 MW στη θέση Μαγούλα-Σταθμός-Κοκκινοράχη Κοζάνης

-35 MW στη θέση Αλιστράτη Ν. Ζίχνης Σερρών

-40 MW στη θέση Αλιστράτη-Σπήλαιο Σερρών

-60 MW στη θέση Κορμίτσα Αμφίπολης Σερρών

-115 MW στη θέση Μεσσαία Κιλκίς

Τον Μάιο του 2023 ο Όμιλος της Motor Oil μέσω της MORE (Motor Oil Renewable Energy) απέκτησε το 75% των μετοχών της UNAGI, που κατέχει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,9 GW, με το 25% να διατηρείται από την οικογένεια Μανωλόπουλου.

Συγκεκριμένα, η UNAGI είναι εταιρεία συμμετοχών που κατέχει το 51% των εταιρειών «Πίβοτ Σόλαρ», «Τειχίο» και «Μπαλιάγα», οι οποίες με τη σειρά τους διαθέτουν χαρτοφυλάκιο 16 φωτοβολταϊκά έργων συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,9 GW (όλα σε ώριμο στάδιο) στη Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα.

Το υπόλοιπο 49% των εν λόγω εταιρειών ανήκει, όπως προαναφέρθηκε, στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Έτσι, η MORE απέκτησε μέσω της UNAGI ποσοστό 38,25% των τριών εταιρειών με την οικογένεια Μανωλόπουλου να διατηρεί συμμετοχή 12,75% σε αυτές.

Πηγή:newmoney.gr

Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  [ + ]