Δημοσίευση νέου Θέματος

Φορολογικές δηλώσεις 2024: Τι να προσέξουν οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από ακίνητα

Οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από ακίνητα ή όσοι δεν εισέπραξαν ενοίκια από μισθώσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση του εντύπου Ε2, καθώς τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορεί να ανεβάσουν τον φόρο.

Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φθάνουν έως και 45%, ενώ η εφορία αναγνωρίζει και αφαιρεί ένα ποσοστό 5% του εισοδήματος από ενοίκια ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.

Ειδικότερα:

Βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Τα εισοδήματα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων (κωδικοί 60 και 61 της στήλης 17) θα είναι προσυμπληρωμένα βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η ΑΑ∆Ε από τις πλατφόρμες (Airbnb, Booking.com κ.λπ.), με δυνατότητα παρέμβασης από τον φορολογούμενο. Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Αirbnb, Βooking κ.λπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Αirbnb, Βooking κ.λπ.) κατά το φορολογικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 39Α ΚΦΕ, όπως ισχύει. Τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων (κωδικοί 60 και 61 της στήλης 17) θα προσυμπληρώνονται βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η ΑΑ∆Ε, με δυνατότητα μεταβολής από τον φορολογούμενο.
Ανείσπρακτα ενοίκια. Δηλώνονται στη στήλη 16 του Ε2, αφού έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά στην εφορία. Για να μη φορολογηθούν θα πρέπει έως την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης να έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της.
Κενά ακίνητα. Για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος αναγράφεται ο αριθμός παροχής. Στην περίπτωση που το ακίνητο είναι κενό για όλο τον χρόνο ή για συγκεκριμένο διάστημα συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο με την ένδειξη ΚΕΝΟ και συμπληρώνεται και το χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν κενό.
Μεταβιβάσεις. Ακίνητα που αποκτήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν το 2023 ή είναι ημιτελή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 δηλώνονται στον πίνακα ΙΙ των συμπληρωματικών στοιχείων ακίνητης περιουσίας του εντύπου Ε2.
Σύζυγοι. Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος/μέρος συμφώνου συμβίωσης έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου/μσσ».
Συνιδιοκτησία. Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.
Ανήλικα τέκνα. Ακίνητο και εισόδημα από αυτό που έχει στην κατοχή του ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο θα καταχωρισθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

πηγή* Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά εδώ
Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  [ + ]