Δημοσίευση νέου Θέματος

Έρχεται το τέλος για Taxis, Taxisnet και Elenxis

Τα Taxis, Taxisnet και Elenxis θα αντικατασταθούν από ένα νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας που θα συνδυασθεί με τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ.

Διαγωνισμό ύψους 131 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων Taxis, Taxisnet και Elenxis μέχρι το 2029 προκήρυξε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα Taxis, Taxisnet και Elenxis θα αντικατασταθούν από ένα νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας που θα συνδυασθεί με τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ και με την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών της.

Η αντικατάσταση αυτή θα συμβάλλει στον ποιοτικότερο τρόπο εργασίας όλων των χρηστών του συστήματος και την αύξηση της παραγωγικότητας αυτών, στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, στη συλλογή και βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων της ΑΑΔΕ, στην αντιμετώπιση των κινδύνων της μη συμμόρφωσης και της φοροδιαφυγής, στην παροχή της δυνατότητας αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης εργασίας των στελεχών της Αρχής, καθώς και στη συμπίεση του διοικητικού κόστους, στην επανεξέταση των υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών καθώς και στην βελτιστοποίησή τους, στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των συστημάτων της ΑΑΔΕ.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας θα βασιστεί σε υβριδική λύση, η οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προμήθεια έτοιμης λύσης (Commercial Off the Shelf), με την αγορά των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού, καθώς και στοχευμένων υλοποιήσεων (custom) που προσαρμόζονται και ευθυγραμμίζονται στις εκάστοτε απαιτήσεις της ΑΑΔΕ.

Οι λειτουργικές περιοχές που θα αναβαθμιστούν με το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας είναι οι εξής:

Φορολογικό Μητρώο.
Λογιστική.
Δηλώσεις φορολογούμενων, Βεβαιώσεις/Εισπράξεις/Μειώσεις/Επιστροφές
Εικόνα Φορολογουμένου.
Υποστήριξη φορολογούμενου, Γνωστοποιήσεις/Κοινοποιήσεις, Πιστοποιητικά
Συμμόρφωση.
Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων.
Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων.
Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων και Δίαυλος Διαλειτουργικότητας
Ανάλυση Κινδύνων.
Διοικητική Πληροφόρηση και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης.
Μητρώο Κινητών και Ακίνητων Στοιχείων Περιουσίας.

Κατά την υλοποίηση του έργου θα αντιμετωπιστούν και μια σειρά από ειδικά θέματα. Συγκεκριμένα, αυτά αφορούν:

Τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών με την απλούστευση διαδικασιών στον οργανισμό, την ποιοτικότερη χρήση αυτών από τους πολίτες και τις ταχύτερες συναλλαγές χωρίς χρήση χαρτιού, όπου αυτό είναι εφικτό.

Την ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ώστε να βελτιωθεί η συμβατότητά τους με την αρχιτεκτονική και τις υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν στο νέο σύστημα φορολογίας.

Την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και λειτουργικοτήτων που δεν καλύπτονται από το έτοιμο προϊόν που θα προσφέρει.

Τη στρατηγική μετάπτωσης εφαρμογών και των δεδομένων σε συνδυασμό με την παράλληλη λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων, μέχρι και την τελική ένταξη τους στο νέο σύστημα.

Πηγή: DNEWS* Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά εδώ
Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  [ + ]